For forældre

For os i Børnehaven i Fredensgade er børnenes forældre de absolut vigtigste samarbejdspartnere i det pædagogiske arbejde. Derfor er det meget vigtigt for os, at alle forældre føler sig velkomne og godt tilpas hos os.

Hvis du overvejer at skrive dit barn op til institutionen, er du meget velkommen til at henvende dig til lederen for en aftale om besøg og rundvisning. Du vil her kunne se de fysiske rammer, få udleveret vores forældrepjece "Orientering til nye forældre i Børnehaven i Fredensgade", som du også kan få tilsendt på mail ved henvendelse til borneasyl@slagelse.dk 

Hvis dit barn allerede har fået tilbudt plads, er du naturligvis velkommen til det samme, og du vil da blive henvist til den pædagog, der skal være jeres primærpædagog. Hun vil aftale et besøg, hvor I som forældre sammen med jeres barn kan komme og hilse på os og møde de børn og voksne, som barnet skal dele sin dagligdag med. Primærpædagogen er forældrenes faste kontaktperson i børnehaven, og ved dette første besøg vil I få lejlighed til at fortælle pædagogen om jeres barns individuelle personlighed og behov. I vil også kunne aftale, hvordan de første dage i børnehaven skal forløbe. I denne første indkøringsperiode er I som forældre meget velkomne til at være en del af tiden i børnehaven sammen med barnet.

Hvis der er noget her på siden, der har vakt din nysgerrighed eller undren, er I altid velkomne til at kontakte os med spørgsmål.