Bestyrelsen

- en vigtig spiller i en selvejende institution

Vi er en selvejende institution, og det betyder, at vores bestyrelse er institutionens øverste ledelse. Som forældrevalgt medlem vil du derfor få reel indflydelse på de overordnede linjer i det pædagogiske arbejde, anvendelse af budget, indretning af bygning og legeplads samt ansættelse og afskedigelse af personale.

Vi værdsætter samarbejdet mellem bestyrelse og personale og ser en aktiv og engageret bestyrelse som en vigtig ressource.

Forældrerepræsentanter vælges en gang årligt på stueforældremøderne i efteråret:

  • 2 medlemmer i ulige år
  • 3 medlemmer i lige år
  • 2 suppleanter der er på valg hvert år.

Der kræves ingen særlig forudsætninger eller kompetencer for at blive valgt ind.