Bestyrelsen

Børnehaven i Fredensgade er oprettet på grundlag af en fundats, hvor der er bestemt, at byens to sognepræster er fødte medlemmer af bestyrelsen. Sammen vælger de en tredje person blandt borgerskabet. Ud over de i bestyrelsen vælges fem bestyrelsesmedlemmer blandt forældrene. Regler for valg af bestyrelsen:

  • 2 medlemmer i ulige år
  • 3 medlemmer i lige år
  • 2 suppleanter der er på valg hvert år.