Forældresamarbejde

For os er forældresamarbejdet en meget vigtig del af det pædagogiske arbejde. Vi mener, at det er fundamentalt for jeres barns trivsel i børnehaven, at vi pædagoger og forældre kan finde ud af det med hinanden.

Vi vil derfor opfordre jer til at komme til os, hvis der er noget, I undrer jer over. Så vil vi meget gerne tale med jer om tingene og finde frem til en løsning, som alle kan være tilfredse med. Det kan være, at vi ikke kan finde tid nu og her, men vi kan altid aftale et tidspunkt, hvor vi kan tage en snak.

For at sikre et godt forældresamarbejde har vi følgende faste aktiviteter:
  • En opstartssamtale, evt. med deltagelse af jeres sundhedsplejerske. Her får I lejlighed til at fortælle pædagogen om jeres barns personlighed, vaner og behov, og vi aftaler, hvordan den første tid i vuggestuen/børnehaven skal forløbe.
  • En uformel snak med jer ved aflevering og afhentning flere gange om ugen 
  • En samtale 3-6 måneder efter at jeres barn er startet hos os
  • En samtale ved overgang fra vuggestue til børnehave når barnet er ca. 3 år
  • En samtale når tiden for skoleindskrivning nærmer sig 
  • Et halvårigt fyraftensmøde for alle forældre på stuen om et aktuelt og vedkommende emne.
  • En årlig sommerfest for børn, forældre og søskende i juni 
  • En aktiv bestyrelse med 5 forældrevalgte medlemmer og 2 suppleanter. Der er valg til bestyrelsen en gang årligt ved et kaffe-kagearrangement i september
  • Løbende info via vores forældreintra, Tabulex

Har I andet modersmål end dansk, sørger vi meget gerne for tolk på det sprog, I ønsker, til alle samtaler og møder.

Forældrepjece

Vores forældrepjece indeholder en mængde praktisk info om livet i børnehaven. DU kan få den udleveret, hvis du (efter forudgående aftale, ring 51961234) aflægger os et besøg.

Siden er sidst opdateret 20. november 2019