2015

  • 29.10.2015 Behov for pasning mellem jul og nytår 2015
    Daginstitutioner, SFO og Fritidshjem holder lukket mellem jul og nytår.
    Læs om pasning mellem jul og nytår
  • 26.09.2014 Vi har brug for din hjælp
    I forbindelse med en ekstern evaluering af Slagelse Kommunes inklusionsindsats i samarbejde med Undervisningsministeriet ønsker vi at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn i dagtilbud.
    Læs om undersøgelsen