Personalet

Vi tager os af børnehavens drift

Leder

 • Anne Meier

Souschef

 • Stillingen er pt. ubesat

Pædagogisk personale

 • Pædagog Laila Pfeiffer
 • Pædagog Camilla Ernst
 • Pædagog Ayse Bilgin
 • Pædagog Mads Nikolajsen
 • Pædagog Marianne Lindegaard
 • Pædagogmedhjælper Pia Riber Andersen
 • Pædagogmedhjælper Sanne Lehmann Sørensen
 • Pædagogisk assistent Isabella Hansen

Pedel

 • Kim Mikkelsen

Vi er fast praktiksted for pædagogstuderende fra Professionshøjskolen ABSALON, Slagelse, samt SOSU- og PA-elever fra ZBC..

Derudover kan vi have inklusionsvejledere, flersprogspædagoger, motorikkonsulent, tale-hørelærer, vikarer, folk i virksomhedspraktik, praktikanter fra folkeskolen eller andre eksterne tilknyttet i kortere eller længere perioder.