Personalet

Vi tager os af børnehavens drift

Leder

  • Anne Meier

Souschef

  • Louise Dybbro

Pædagogisk personale

  • Pædagog Laila Pfeiffer
  • Pædagog Camilla Ernst
  • Pædagog Ayse Bilgin
  • Pædagogmedhjælper Pia Riber Andersen
  • Pædagogmedhjælper Sanne Lehmann Sørensen
  • Pædagogisk assistent Isabella Hansen

Pedel

  • Kim Mikkelsen

Vi er fast praktiksted for pædagogstuderende fra Professionshøjskolen ABSALON, Slagelse, samt SOSU- og PA-elever fra ZBC..

Derudover kan vi have inklusionsvejledere, flersprogspædagoger, motorikkonsulent, tale-hørelærer, vikarer, folk i virksomhedspraktik, praktikanter fra folkeskolen eller andre eksterne tilknyttet i kortere eller længere perioder.