Profil

Et nært og trygt miljø for alle børn

Børnehaven i Fredensgade er kendt for at være et lille og overskueligt sted, som giver børnene gode udviklingsbetingelser og oplevelser i de år, de er hos os.

Vi har til huse i en ældre villa midt i Slagelse med en stor, hyggelig legehave omkring os.

Vi får på den måde foræret nogle hjemlige rammer, som børnene nyder godt af.

Vi er aldersopdelt med en vuggestue (0-2 år), en mellemgruppe (3-4½ år) og en førskolegruppe (4½-6 år), hvor alle kender alle på tværs af huset. Børnene bliver som regel hurtigt trygge ved alle voksne, og som forældre vil I altid kunne finde en medarbejder, I kender.

Vores værdier i dagligdagen er:

Tryghed, nærvær og omsorg

- for det enkelte barn.

Vi skaber rammer for:

  • at der kan udvikles tætte relationer imellem barn og voksen
  • at børnene udvikler venskaber
  • at der gives plads til leg, spontanitet og fordybelse
  • at benytte byens faciliteter og muligheder flittigt. Vi er ofte ude af huset, både til legepladser og parker, til teater, musikhus, bibliotek og kirke samt til events og begivenheder rundt omkring i byen
  • et hyppigt og alsidigt udeliv, både i vores egen have og på ture ud af huset
  • et godt forældresamarbejde
  • et godt personalesamarbejde.

Der er altid mulighed for at aftale et besøg, hvor en rundvisning og yderligere information kan gives.

Pædagogisk tilsyn

Det pædagogiske tilsyn, som gennemføres hvert andet år, er med til at sikre, at vi i vores daglige praksis hele tiden lever op til vores værdier.

Tilsynet gennemføres som en række observationer af både interne og eksterne observatører, der hver især taster deres observationer og vurderinger ind i systemet KIDS, der efterfølgende genererer en samlet tilsynsrapport. Seneste rapport fra efteråret 2018 kan ses via nedenstående link. På grund af corona er rapporten fra 2018 stadig den seneste. Vi forventer et nyt tilsyn snarest.

I forbindelse med tilsynet gennemføres også en forældreundersøgelse, som du kan se nedenfor.

Hvis indholdet giver anledning til spørgsmål eller undren, er du meget velkommen til at henvende dig til leder Anne Meier på anmei@slagelse.dk eller telefon 51961234.