Brobygning til skole

Vi hjælper børnene til en god start

Børnehaven i Fredensgade ligger i Nymarksskolens skoledistrikt, og det er derfor med denne skole, at vi har det tætteste brobygningssamarbejde. Det er her, vi går på besøg med de ældste børn, så de kan få set, hvad en skole egentlig er, og det er med Nymarksskolen, vi har fællesaktiviteter i løbet af året.

Vores placering midt i Slagelse By gør dog, at der er mange andre skoler, både kommunale og privat,e indenfor en kort afstand. Det betyder, at vi hvert år afleverer børn til flere andre skoler, nogle år helt op til otte forskellige. Vi har ikke ressourcer til at tage rundt og besøge hver enkelt skole med de børn, der skal gå der - det forventer vi, at forældrene selv gør - men vi holder møder med samtlige skoler for, med forældrenes samtykke, at videregive oplysninger, der kan klæde skole oh SFO bedst muligt på til at modtage netop de børn, som de skal overtage fra os. Det er altid på forhånd aftalt med forældrene, præcis hvilke oplysninger, der må videregives.

 

I 2017 indførte Slagelse Kommune systematiske trivselsvurderinger af alle børn to gange årligt. Når barnet brobygges til skolen, medfølger, naturligvis efter samtykke fra forældrene, de seneste fem vurderinger, det vil sige 2½ år tilbage. Dette lille overblik over barnets hidtidige trivsel er et godt redskab for skolen til at imødekomme det enkelte barns behov bedst muligt. Du vil blive grundigt informeret om dette, når dit barn er startet  i førskolegruppen.

 

 

 

Siden er sidst opdateret 23. februar 2018