Sprogscreening

... af 3 årige

Ifølge Dagtilbudsloven skal vi gennemføre sprogvurdering af alle 3 årige, som vi vurderer muligvis har behov for ekstra sproglig støtte.

I Slagelse Kommune har man vedtaget at anvende registrering i systemet Hjernen og Hjertet.

Sprogvurderingerne bliver lavet af de pædagoger, som arbejder med barnet til daglig.

Sprogvurderingerne finder sted i institutionen.
Forældrene bliver inddraget i ved den samtale, som gennemføres i forbindelse med overgangen fra vuggestue til børnehave.

Hvis dit barn har brug for ekstra sproglig støtte, har vi mulighed for at give den i samarbejde med vores fast tilknyttede tale-hørekonsulent Mette Olsen.

Flersprogede børn sprogvurderes som øvrige 3-årige børn. Hvis sprogvurderingen giver anledning til særlig indsats, tages kontakt til § 11 sprogpædagogerne i Nordbycentret. Da vi for tiden har en del flersprogede børn, har vi en fast tilknyttet sprogpædagog, Fatma Koca.

Vi arbejder med sproglig udvikling hos alle børn hver dag. Vi tager udgangspunkt i Sprogpakken, som alle dagtilbud i Danmark skal arbejde med ifølge loven, og vi benytter os af Mary-fondens pædagogiske materiale LæseLeg, som er en særligt udviklet metode til højtlæsning for vuggestue- og børnehavebørn.