Sprogscreening

... af 3 årige

Ifølge Dagtilbudsloven skal vi gennemføre sprogvurdering af alle 3 årige, som vi vurderer muligvis har behov for ekstra sproglig støtte.

I Slagelse Kommune har man vedtaget at anvende TRAS
(Tidlig Registrering Af Sprogudvikling) som metode til sprogvurderingerne

Sprogvurderingerne bliver lavet af de pædagoger, som arbejder med barnet til daglig.

Sprogvurderingerne finder sted i institutionen.
Forældrene bliver inddraget i ved den samtale, som gennemføres i forbindelse med overgangen fra vuggestue til børnehave.

Hvis dit barn har brug for ekstra sproglig støtte, har vi mulighed for at give den i samarbejde med vores fast tilknyttede tale-hørekonsulent Mette Olsen.

Flersprogede børn sprogvurderes som øvrige 3-årige børn. Hvis sprogvurderingen giver anledning til særlig indsats, tages kontakt til § 11 sprogpædagogerne i Nordbycentret. Da vi for tiden har en del flersprogede børn, har vi en fast tilknyttet sprogpædagog, Gitte Falkner.

Vi arbejder med sproglig udvikling hos alle børn hver dag. Vi tager udgangspunkt i Sprogpakken, som alle dagtilbud i Danmark skal arbejde med ifølge loven, og vi benytter os af Mary-fondens pædagogiske materiale LæseLeg, som er en særligt udviklet metode til højtlæsning for vuggestue- og børnehavebørn.