Sprogscreening

... af 3 årige

Vi sprogvurderer alle børn, når de er tre og fem år. De børn, hvor der var en bekymring for den sproglige udvikling ved treårsalderen, bliver sprogvurderet igen, når de er fire år. Det sker ikke nødvendigvis lige, når barnet har haft fødselsdag.

I Slagelse Kommune har man vedtaget at anvende registrering i systemet Hjernen og Hjertet.

Sprogvurderingerne bliver lavet af de pædagoger, som arbejder med barnet til daglig.

Sprogvurderingerne finder sted i institutionen.


Hvis der ikke er grund til bekymring, bliver forældrene almindeligvis gjort bekendt med resulltatet i den almindelige, daglige dialog. Er der tegn på forsinket udvikling, vil forældrene blive indkaldt til en samtale. For kommende skolestartere vil sprogvurderingen indgå som en del af skolesamtalerne det sidste år inden skolestart.

Hvis dit barn har brug for ekstra sproglig støtte, har vi mulighed for at give den i samarbejde med vores fast tilknyttede tale-hørekonsulent.

Flersprogede børn sprogvurderes som øvrige 3-årige børn. Hvis sprogvurderingen giver anledning til særlig indsats, tages kontakt til sprogpædagogerne i Nordbycentret. 

Vi arbejder med sproglig udvikling hos alle børn hver dag. Vi tager udgangspunkt i Sprogpakken, som alle dagtilbud i Danmark skal arbejde med.

Siden er sidst opdateret 11. august 2022