Traditioner

- fællesskabets "kit".

I Børnehaven i Fredensgade har vi en del traditioner. Vi holder hvert år:

  • Fastelavn med tøndeslagning og fastelavnsboller
  • Sct. Hansbål med heks
  • Bedsteforældredag med fællesaktiviteter og kage på legepladsen
  • Påskehygge
  • Forældrearbejdsdag
  • Sommerfest for børn, forældre og søskende
  • Risengrødsdag med julesang og julemand
  • Tur til krybbespil i Sct. Mikkels Kirke
  • Børnenes julefrokost
  • To årlige teaterture for børn fra tre år og op.

Vi holder meget af disse traditioner og tror på, at de giver fællesskabet sammenhængskraft og gode oplevelser.